Dette koster bergvarme

Illustrasjon av bergvarme varmepumpe
Bergvarme er en av de dyreste varmepumpene, men gir deg ekstremt mye for pengene i det lange løp.

Kjært barn har mange navn, og dette gjelder også bergvarmepumpen. Denne blir ofte kalt jordvarmepumpe også. Dessuten er væske til vann varmepumpe kanskje det aller mest populære av navnene. Uansett beskriver samtlige av disse termene mer eller mindre en og samme teknologi, selv om jordvarmepumpe og bergvarmepumpe skilles og kan være noe forskjellig.

En stor fordel med en bergvarmepumpe er at disse gjerne sies å spare over 75 % av strømforbruket i en vanlig bolig. Dette er selvfølgelig en betydelig besparelsene, og dersom strømprisene fortsatt skal stige, så er det liten tvil om at det er lurt å kutte strømforbruket. Med en bergvarmepumpe trenger en ikke å redusere levestandarden.

Allikevel er en liten bekymring hos mange hva kostnaden av en slik varmepumpe vil være. De fleste nordmenn velger tross alt en luft til luft varmepumpe, da denne har en forutsigbar kostnad, både for produktet i seg selv, samt installasjonen. Det samme gjelder til stor grad for en luft til vann varmepumpe.

I denne artikkelen skal vi utforske hva bergvarme koster. Vi skal se nærmere på hva en bergvarmepumpe egentlig er, og hva som gjør at denne koster en god del mer enn for eksempel luft til luft og luft til vann varmepumpene. Vi skal også besvare hvorvidt en bergvarmepumpe i det hele tatt er lønnsom til sin kostnad.

Tilbud på bergvarmepumpe

Som nevnt er en stor usikkerhet hos mange som ønsker å kjøpe bergvarme at de ikke vet hva prisen vil være. Fyller du derimot ut skjemaet på vår side, så kan du motta gratis og uforpliktende tilbud på bergvarmepumpe fra 3 leverandører. Dermed får du en rask og gratis oversikt over hvilke priser du kan forvente deg.

Få tilbud fra varmepumpeleverandører

Fyll ut skjemaet og få tilbud og rådgivning fra 3 varmepumpeleverandører nær deg, helt gratis og uforpliktende.

Hvilken type varmepumpe ønsker du?

Hva slags arbeid skal utføres?

Adressen til boligen

Begge felt må fylles ut

Kontaktinformasjon

Alle felt må fylles ut

Trykk på fullfør for å bli kontaktet

Ved å fullføre registreringen godtar du personvernerklæringen til Varmepumpeportalen.no. Du kan lese mer om behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring.

Skjemaet er dessuten veldig enkelt å fylle ut. Du skal bare besvare hvilken varmepumpe du er ute etter, ditt boareal, og hvor mange beboere boligen har. Deretter skal du oppgi din e-post adresse, slik at de 3 tilbudene i løpet av kort tid kan bli tilsendt over e-post. Merk igjen at tilbudene altså er helt gratis og uforpliktende, slik at du selv velger.

Hvordan fungerer en varmepumpe?

Varmepumpe som et helt generelt begrep handler om å ”pumpe” varme inn i en bolig. Hvorvidt dette er gjennom varmluft eller varmtvann er derimot det som skiller de forskjellige typene. Dessuten er det også en stor forskjell i hvordan utedelen opererer. Det er denne som utvinner energi fra enten lufta eller bakken utendørs.

Den mest populære formen for varmepumpe er luft til luft varmepumpe. Denne varmepumpen utvinner energi fra lufta utendørs, for deretter å pumpe varm luft inn i boligen. Teknologien er rimelig enkel, og dessuten er denne formen for varmepumpe både rimelig i henhold til enheten, men også installasjonen.

Dersom en har vannbåren varme i hjemmet, så er det mange som også velger luft til vann varmepumpen. Denne bruker samme teknologi utendørs som en luft til luft varmepumpe, mens den innendørs altså bruker varmtvann til å varme opp boligen fremfor varmluft. Varmtvannet sendes til radiatorer og varmekabler rundt om i boligen.

Poenget med varmepumper er uansett at de benytter seg av en energi utendørs, for deretter å føre denne inn i boligen, der en innedel sprer varmen utover. Faktisk opererer en bergvarmepumpe på tilnærmet helt lik måte som en luft til vann varmepumpe, men det er altså ikke lufta som er kilden til energien her.

Hva er unikt med en bergvarmepumpe?

Året rundt skinner sola i store deler av Norge og etterlater seg energi i bakken. Enten dette er i fjellet, under sjøen, eller rett og slett i bakken utenfor døra til huset ditt, så er det mye energi å ta av her. Det er nettopp denne energien som en bergvarmepumpe vil dra nytte av. Egentlig er en bergvarmepumpe bare et fellesbegrep for disse.

En jordvarmepumpe er da den som er mest populær, da den ganske enkelt bare henter energi opp fra bakken utenfor boligen. Det er tross alt ikke alltid slik at en bergvarmepumpe henter energi fra fjell, slik navnet muligens nok indikerer. Omgivelsene vil alltid avgjøre hvor en slik varmepumpe henter energien fra.

Det kanskje mest unike med denne måten å varme opp boligen på er at en aldri vil oppleve at energikildene svikter. Mange vil si at en luft til luft varmepumpe helt fint opererer i opptil -20 grader. Utover dette kan en derimot oppleve problemer. Med en bergvarmepumpe er selv det mest ekstreme været enkelt å stå imot, da bakkevarmen aldri påvirkes av dette.

En bergvarmepumpe kan dessuten, i likhet med en luft til vann varmepumpe, hjelpe til med å varme opp varmtvann til annet bruk enn radiatorer og gullvarme i form av kabler. Den kan også bidra med varmt vann til springen og dusjen. En bergvarmepumpe sparer deg ikke minst rundt 75 % på strømregningen, noe som slår alle andre varmepumper ned i støvlene.

Hva koster en bergvarmepumpe?

Hva er så kostnaden av en bergvarmepumpe? Som nevnt tidligere er gjerne kostnaden det som fungerer som et uromoment for mange som ønsker å kjøpe seg en varmepumpe, hvorvidt det er snakk om luft til luft eller bergvarme. Luft til luft er den aller mest populære, og det handler mye om den transparente og lave prisen.

Ofte vil luft til luft varmepumpene koste rundt 20,000 kr, mens en sier at luft til vann gjerne vil koste deg mellom det dobbelte og 3 ganger så mye. Hva gjelder bergvarme, så er prisnivåene mellom forskjellige modeller mye bredere i spenn. Allikevel er anslaget at en må ut med mellom 80,000 kr og 120,000 kr for varmepumpen i seg selv.

Selvfølgelig avhenger dette derimot en god del av hvilke faktorer en ser etter i sin bergvarmepumpe. Den nyeste modellen vil naturligvis koste mer, og det vil også en modell som tilbyr bedre effektfaktor. For de aller beste modellene kan en fort ende opp med å betale rundt 150,000 kr, men det kan være verdt det for en stor bolig.

For å lette noe på kostnaden, så er det godt å vite at Enova støtter installasjonen av disse varmepumpene. Her er det verdt å merke seg at støtten endres periodisk. For øyeblikket mottar en opptil 10,000 kr i støtte, med mulighet for 10,000 kr ekstra dersom en bytter ut oljefyr. En akkumulatortank gir deg i tillegg 5,000 kr ekstra i støtte.

Hvorfor koster en bergvarmepumpe mer?

Kostnaden bak varmepumper generelt ligger gjerne ikke i merkevarene, slik som det gjør hos mange andre produktgrupper. Faktisk er prisforskjellene mellom forskjellige merker av varmepumper veldig liten. Hva er det dermed som gjør at bergvarmepumpen koster såpass mye mer enn de andre varmepumpene?

Svaret ligger ganske enkelt i teknologien bak. Denne gjør som nevnt tidligere at du sparer opptil 75 % av strømregningen din, noe som åpenbart er mye mer avansert teknologisk sett enn en vanlig luft til luft varmepumpe som sparer deg omtrent 25 %. Allikevel kan luft til luft og luft til vann varmepumper med avansert teknologi også koste mer selvfølgelig.

Dersom en maksimaliserer blant annet effektfaktor, størrelse, og reduserer støynivået på varmepumpen, så koster det jo en god del mer enn standardmodellene. Forøvrig er nettopp det nevnte støynivået verdt å tenke over ved kjøp av en bergvarmepumpe. Selv om det neppe har en så stor innvirkning på prisen, så er det veldig gunstig.

Bergvarmepumpen har for det første ingen utedel som du hører dure døgnet rundt. Innedelen er også meget stillegående, og den kan dessuten stues bort i kjelleren. Siden det her er vannbåren varme som sørger for oppvarmingen, så fører heller ikke dette til noe støynivå. Teknologien bak en bergvarmepumpe er rett og slett veldig god.

Installasjon og vedlikehold

Kostnaden av en bergvarmepumpe i seg selv er ganske enkel å identifisere. Som nevnt ovenfor vil den altså mest sannsynlig havne på mellom 80,000 kr og 120,000 kr, dersom du skal velge en god og pålitelig modell. Det som ikke er så veldig transparent er derimot hva kostnadene av installasjonen vil komme på.

Før det i det hele tatt er et spørsmål, så skal en også bore. Denne kostnaden vil variere veldig bredt, og det hele handler om hvilke forhold som er utenfor din bolig. Hvorvidt du skal hente varmen i fjell, under sjøen, eller nede i bakken har selvfølgelig mye å si for hva kostnaden av boringen vil havne på.

Deretter må din bergvarmepumpe installeres av en profesjonell. Det er i Norge ulovlig å installere varmepumpen selv, og dessuten ville nok kun de færreste våge å forsøke seg på et slikt prosjekt med en bergvarmepumpe. En luft til luft varmepumpe er en ting, mens en bergvarmepumpe nok er altfor komplisert for mannen i gata.

Sist men ikke minst bør en prise inn vedlikehold. En bergvarmepumpe regnes for å være en av de løsningene som lever lengst. Allikevel lever de sin optimale levetid best dersom eierne sørger for regelmessig teknisk vedlikehold. Det er tross alt ikke slik med en bergvarmepumpe at en bare skal børste av litt løv og avrime den, slik som ved en luft til luft varmepumpe.

Er bergvarmepumpe lønnsomt?

Med tanke på de forholdsvis store kostnadene som en bergvarmepumpe bringer på banen, så er det naturlig å spørre seg om disse faktisk er lønnsomme. I en liten leilighet er nok svaret ganske klart at en luft til luft varmepumpe er best, mens det i en større bolig tilnærmet alltid vil være mer fornuftig å velge en bergvarmepumpe.

Flere tester har bevist det faktum at en bergvarmepumpe sparer deg mye penger, og den er dessuten bedre for miljøet. Lønnsomheten er som tidligere nevnt på rundt 75 %. Dersom ditt strømforbruk er høyt, så vil dette tilsvare betydelige summer naturligvis. I de fleste tilfeller vil en bergvarmepumpe spare deg mellom 10,000 kr og 25,000 kr årlig.

For eksempel vil en husstand som bruker 2,500 liter olje årlig kunne spare 24,000 kr. En husstand som benytter seg av vannbåren gulvvarme og bruker 25,000 kilowattimer årlig vil til sammenligning spare 19,000 kr. Disse satsene forutsetter at strømprisen er lav, og jo høyere den blir, jo mer sparer du selvfølgelig på bergvarmepumpen.

Selv med en besparelse i den lavere delen av skalaen, så vil faktisk kostnaden av en bergvarmepumpe hente seg inn rimelig raskt. Allikevel må en fastsette hva boring, installasjon, og vedlikehold vil komme på. Mest sannsynlig vil kostnadene mer enn veies opp for av de store besparelsene din bolig kan oppleve.

Varighet for bergvarmepumpe

Det kanskje aller mest unike ved en bergvarmepumpe er hvor lenge disse kan vare. Selve enheten kan i seg selv vare i flere tiår med periodisk vedlikehold. Borehullet, eller energibrønnen som en kaller den ofte, kan derimot vare i flere hundre år. Dermed er dette varmepumpen som varer desidert lengst.

Dersom en tar utgangspunkt i at en slik varmepumpe sparer din bolig for 20,000 kr årlig i strømforbruk, så tilsier dette ganske enkelt at en vil bruke omtrent 10 år på å innhente kostnaden av varmepumpen, da selvfølgelig noe avhengig av hva boring og installasjon kommer på.

Etter varmepumpen er inntjent, så vil en derimot ha flere tiår der en sparer rundt 75 % på strømregningen. Dette er altså snakk om rundt 20,000 kr spart hvert år for de aller fleste. Dessuten vil nye huseierne og generasjonen etterpå nyte godt av dette, noe som fremhever hvilken verdi en bergvarmepumpe også tilfører din bolig.

Finn din bergvarmepumpe i dag

Kostnaden av en bergvarmepumpe er nok det som holder flest unna denne. Det er ikke til å skyve under en stol at den initielle kostnaden her selvfølgelig er en god del høyere enn ved for eksempel luft til luft varmepumpe og luft til vann varmepumpe. Allikevel er det vanskelig å kunne sammenligne for mer enn prisen her.

En bergvarmepumpe er tross alt rent teknologisk sett milevis unna disse formene for varmepumper. Med en besparelse på 75 %, og en energibrønn som vil vare i flere hundre år potensielt sett, så er det liten tvil om at investeringen raskt vil gi avkastning her.

Få tilbud på varmepumpe

Fyll ut skjemaet og få tilbud fra 3 varmepumpeleverandører, helt gratis og uforpliktende.

Hvilken type varmepumpe ønsker du?

Hva slags arbeid skal utføres?

Adressen til boligen

Begge felt må fylles ut

Kontaktinformasjon

Alle felt må fylles ut

Trykk på fullfør for å bli kontaktet

Ved å fullføre registreringen godtar du personvernerklæringen til Varmepumpeportalen.no. Du kan lese mer om behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring.