Bilde

GOD AVKASTNING: En bergvarmepumpe koster mye mer enn mange andre varmepumpetyper, men til gjengjeld vil du også spare mer strøm og penger på sikt.

Dette koster bergvarme? Se oversikt over priser her

Sist oppdatert: 21. november 2023

En stor fordel med en bergvarmepumpe er at disse sies å spare over 75 % av strømforbruket i en vanlig bolig, hvilket vil være en veldig stor økonomisk besparelse. Å investere i en bergvarmepumpe vil dermed som oftest være en veldig god økonomisk investering, selv om engangsinvesteringen ofte er ganske høy.

Installasjon av bergvarme er mer krevende enn andre varmepumpetyper som luft til luft og luft til vann varmepumpe, samtidig som langtidsfordelene også er vesentlig større. På grunn av dette koster en bergvarmepumpe en del mer enn mange andre varmepumper.

Når en ser på prisen av bergvarme må en både se på selve varmepumpen samt kostnadene av boring og installasjon. Grovt sett vil som oftest totalprisen på hele prosjektet være rundt 150 – 250 000 kr. Nedenfor vil vi gå mer i dybden på prisen på bergvarme samt også sammenligne prisen med andre varmepumpeformer.

Vi hjelper deg å finne rett leverandør

Få tilbud fra 3 lokalkjente leverandører. Helt gratis og uforpliktende.

Sammenlign priser på bergvarme

Som nevnt er en stor usikkerhet hos mange som ønsker å kjøpe bergvarme at de ikke vet hva prisen vil være. Fyller du derimot ut skjemaet på vår side, så kan du motta gratis og uforpliktende tilbud på bergvarmepumpe fra 3 leverandører. Dermed får du en rask og gratis oversikt over hvilke priser du kan forvente deg.

Skjemaet er dessuten veldig enkelt å fylle ut. Du skal bare besvare hvilken varmepumpe du er ute etter, ditt boareal, og hvor mange beboere boligen har. Deretter skal du oppgi din e-post adresse, slik at de 3 tilbudene i løpet av kort tid kan bli tilsendt over e-post. Merk igjen at tilbudene altså er helt gratis og uforpliktende, slik at du selv velger.

Hva er unikt med en bergvarmepumpe?

Året rundt skinner sola i store deler av Norge og etterlater seg energi i bakken. Enten dette er i fjellet, under sjøen, eller rett og slett i bakken utenfor døra til huset ditt, så er det mye energi å ta av. Det er nettopp denne energien som en bergvarmepumpe vil dra nytte av. Egentlig er en bergvarmepumpe bare et fellesbegrep for slike varmepumper.

En jordvarmepumpe er da den som er mest populær, da den ganske enkelt bare henter energi opp fra bakken utenfor boligen. Det er tross alt ikke alltid slik at en bergvarmepumpe henter energi fra fjell, slik navnet muligens nok indikerer. Omgivelsene vil alltid avgjøre hvor en slik varmepumpe henter energien fra.

Det kanskje mest unike med denne måten å varme opp boligen på er at en aldri vil oppleve at energikildene svikter. Mange vil si at en luft til luft varmepumpe helt fint opererer i opptil -20 grader. Utover dette kan en derimot oppleve problemer. Med en bergvarmepumpe er selv det mest ekstreme været enkelt å stå imot, da bakkevarmen aldri påvirkes av dette.

En bergvarmepumpe kan dessuten, i likhet med en luft til vann varmepumpe, hjelpe til med å varme opp varmtvann til annet bruk enn radiatorer og gullvarme i form av kabler. Den kan også bidra med varmt vann til springen og dusjen. En bergvarmepumpe sparer deg ikke minst rundt 75 % på strømregningen, noe som slår alle andre varmepumper ned i støvlene.

Hva koster en bergvarmepumpe?

En bergvarmepumpe koster vesentlig mer enn mange andre varmepumpetyper, men til gjengjeld er det som oftest mye bedre investering. Prismessig må en se på hva selve varmepumpen koster samt kostnader til boring og installasjon.

Hvis vi ser på de største leverandørene i Norge som Thermia, NIBE, Daikin og MIBU så ligger prisen på selve bergvarmepumpen på mellom 85 – 150 000 kr. Prisforskjellene skyldes primært størrelsen og ytelsen til varmepumpen.

Prisen på boring vil variere ut fra tomten og geologiske forhold. Det er også flere faktorer som kan påvirke kostnadene av installasjon. Kostnadene her vil imidlertid være vesentlig mindre enn selve varmepumpen, og samlet blir prisen som oftest et sted mellom 150 – 250 000 kr.

For å lette noe på kostnaden, så er det godt å vite at Enova støtter installasjonen av disse varmepumpene. Her er det verdt å merke seg at støtten endres periodisk. For øyeblikket mottar en opptil 10,000 kr i støtte, med mulighet for 10,000 kr ekstra dersom en bytter ut oljefyr. En akkumulatortank gir deg i tillegg 5,000 kr ekstra i støtte.

Hvorfor er bergvarme dyrere enn andre varmepumper?

Sammenlignet med luft til luft og luft til vann varmepumper er bergvarme vesentlig dyrere. En luft til luft varmepumpe vil normalt koste mellom 10 – 30 000 kr, mens en luft til vann varmepumpe normalt koster mellom 60 – 100 000 kr.

Grunnen til at en bergvarmepumpe er dyrere enn disse varmepumpetypene er rett og slett at bergvarmepumpen er mer kraftig og at det er mer krevende å bore samt installere denne varmepumpetypen.

Til gjengjeld får du igjen det du betaler i det lange løp da bergvarmepumpen sparer deg vesentlig mer energiforbruk enn andre varmepumper. Denne gjør som nevnt tidligere at du sparer opptil 75 % av strømregningen din, mot omkring 25 % ved en luft til luft varmepumpe.

En luft til luft varmepumpe er vesentlig billigere enn en bergvarmepumpe, men sparer mindre energi.

I tillegg til å spare vesentlig mer energi enn luft til luft varmepumper, er det flere andre fordeler med en bergvarmepumpe. Bergvarmepumpen har for det første ingen utedel som du hører dure døgnet rundt. Innedelen er også meget stillegående, og den kan dessuten stues bort i kjelleren. Siden det her er vannbåren varme som sørger for oppvarmingen, så fører heller ikke dette til noe støynivå. Teknologien bak en bergvarmepumpe er rett og slett veldig god.

Installasjon og vedlikehold

Kostnaden av en bergvarmepumpe i seg selv er ganske enkel å identifisere. Som nevnt ovenfor vil den altså mest sannsynlig havne på mellom 85,000 kr og 130,000 kr, dersom du skal velge en god og pålitelig modell. Det som ikke er så veldig transparent er derimot hva kostnadene av installasjonen vil komme på.

Før det i det hele tatt er et spørsmål, så skal en også bore. Denne kostnaden vil variere veldig bredt, og det hele handler om hvilke forhold som er utenfor din bolig. Hvorvidt du skal hente varmen i fjell, under sjøen, eller nede i bakken har selvfølgelig mye å si for hva kostnaden av boringen vil havne på.

Deretter må bergvarmepumpen installeres av en profesjonell. Det er i Norge ulovlig å installere varmepumpen selv, og dessuten ville nok kun de færreste våge å forsøke seg på et slikt prosjekt med en bergvarmepumpe. En luft til luft varmepumpe er en ting, mens en bergvarmepumpe nok er altfor komplisert for mannen i gata.

Sist men ikke minst bør en prise inn vedlikehold. En bergvarmepumpe regnes for å være en av de løsningene som lever lengst. Allikevel lever de sin optimale levetid best dersom eierne sørger for regelmessig teknisk vedlikehold. Det er tross alt ikke slik med en bergvarmepumpe at en bare skal børste av litt løv og avrime den, slik som ved en luft til luft varmepumpe.

Er bergvarmepumpe lønnsomt?

Med tanke på de forholdsvis store kostnadene som en bergvarmepumpe bringer på banen, så er det naturlig å spørre seg om disse faktisk er lønnsomme. I en liten leilighet er nok svaret ganske klart at en luft til luft varmepumpe er best, mens det i en større bolig tilnærmet alltid vil være mer fornuftig å velge en bergvarmepumpe.

Flere tester har bevist det faktum at en bergvarmepumpe sparer deg mye penger, og den er dessuten bedre for miljøet. Lønnsomheten er som tidligere nevnt på rundt 75 %. Dersom ditt strømforbruk er høyt, så vil dette tilsvare betydelige summer naturligvis. I de fleste tilfeller vil en bergvarmepumpe spare deg mellom 10,000 kr og 25,000 kr årlig.

For eksempel vil en husstand som bruker 2,500 liter olje årlig kunne spare 24,000 kr. En husstand som benytter seg av vannbåren gulvvarme og bruker 25,000 kilowattimer årlig vil til sammenligning spare 19,000 kr. Disse satsene forutsetter at strømprisen er lav, og jo høyere den blir, jo mer sparer du selvfølgelig på bergvarmepumpen.

Selv med en besparelse i den lavere delen av skalaen, så vil faktisk kostnaden av en bergvarmepumpe hente seg inn rimelig raskt. Allikevel må en fastsette hva boring, installasjon, og vedlikehold vil komme på. Mest sannsynlig vil kostnadene mer enn veies opp for av de store besparelsene din bolig kan oppleve.

Hvor lenge varer en bergvarmepumpe?

Det kanskje aller mest unike ved en bergvarmepumpe er hvor lenge disse kan vare. Selve enheten kan i seg selv vare i flere tiår med periodisk vedlikehold. Borehullet, eller energibrønnen som en kaller den ofte, kan derimot vare i flere hundre år. Dermed er dette varmepumpen som varer desidert lengst.

Dersom en tar utgangspunkt i at en slik varmepumpe sparer din bolig for 20,000 kr årlig i strømforbruk, så tilsier dette ganske enkelt at en vil bruke omtrent 10 år på å innhente kostnaden av varmepumpen, da selvfølgelig noe avhengig av hva boring og installasjon kommer på.

Etter varmepumpen er inntjent, så vil en derimot ha flere tiår der en sparer rundt 75 % på strømregningen. Dette er altså snakk om rundt 20,000 kr spart hvert år for de aller fleste. Dessuten vil nye huseierne og generasjonen etterpå nyte godt av dette, noe som fremhever hvilken verdi en bergvarmepumpe også tilfører din bolig.

Teknologien bak en varmepumpe

Det blir enda enklere å forstå systemet bak en bergvarmepumpe dersom en ser litt bredere på hvordan varmepumper fungerer generelt.

Varmepumpe som et helt generelt begrep handler om å ”pumpe” varme inn i en bolig. Hvorvidt dette er gjennom varmluft eller varmtvann er derimot det som skiller de forskjellige typene. Dessuten er det også en stor forskjell i hvordan utedelen opererer. Det er denne som utvinner energi fra enten lufta eller bakken utendørs.

Den mest populære formen for varmepumpe er luft til luft varmepumpe. Denne varmepumpen utvinner energi fra lufta utendørs, for deretter å pumpe varm luft inn i boligen. Teknologien er rimelig enkel, og dessuten er denne formen for varmepumpe både rimelig i henhold til enheten, men også installasjonen.

Dersom en har vannbåren varme i hjemmet, så er det mange som også velger luft til vann varmepumpen. Denne bruker samme teknologi utendørs som en luft til luft varmepumpe, mens den innendørs altså bruker varmtvann til å varme opp boligen fremfor varmluft. Varmtvannet sendes til radiatorer og varmekabler rundt om i boligen.

Poenget med varmepumper er uansett at de benytter seg av en energi utendørs, for deretter å føre denne inn i boligen, der en innedel sprer varmen utover. Faktisk opererer en bergvarmepumpe på tilnærmet helt lik måte som en luft til vann varmepumpe, men det er altså ikke lufta som er kilden til energien her.

Vi hjelper deg å finne rett leverandør

Få tilbud fra 3 lokalkjente leverandører. Helt gratis og uforpliktende.

Finn bergvarmepumpe i dag

Kostnaden av en bergvarmepumpe er nok det som holder flest unna denne. Det er ikke til å skyve under en stol at den initielle kostnaden her selvfølgelig er en god del høyere enn ved for eksempel luft til luft varmepumpe og luft til vann varmepumpe. Allikevel er det vanskelig å kunne sammenligne for mer enn prisen her.

En bergvarmepumpe er tross alt rent teknologisk sett milevis unna disse formene for varmepumper. Med en besparelse på 75 %, og en energibrønn som vil vare i flere hundre år potensielt sett, så er det liten tvil om at investeringen raskt vil gi avkastning her.

Få svar på ofte stilte spørsmål om prisen på bergvarmepumper

Meldingsboble
Hva er bergvarme?

Bergvarme er en form for geotermisk energi som utnytter jordens naturlige varme for å varme opp boliger og tappevann. Dette gjøres ved hjelp av en bergvarmepumpe og en energibrønn som bores ned i fjellet.

Meldingsboble
Hva koster det å installere bergvarme?

Prisen for å installere bergvarme varierer avhengig av flere faktorer, som boligens størrelse, energibrønnens dybde og varmepumpens kapasitet. En generell prisindikasjon er mellom 100 000 og 200 000 norske kroner, inkludert både varmepumpen og energibrønnen.

Meldingsboble
Hvor dypt må energibrønnen bores for bergvarme?

Dybden på energibrønnen for bergvarme avhenger av boligens energibehov og lokale geologiske forhold. Vanligvis bores brønnen mellom 100 og 200 meter dypt, men i enkelte tilfeller kan det være nødvendig å bore dypere for å oppnå tilstrekkelig varmeeffekt.

Meldingsboble
Er bergvarme en energieffektiv oppvarmingsløsning?

Ja, bergvarme er en svært energieffektiv oppvarmingsløsning. Bergvarmepumper har en høy årsmiddelvirkningsgrad (SCOP), som betyr at de produserer betydelig mer varmeenergi enn de forbruker elektrisk energi. Dette kan resultere i betydelige energibesparelser og reduserte energikostnader.