Samfunnsansvar

Varmepumpeportalen mener at alle burde få billig strøm. Stadig høyere strømpriser, strømmangel og hyppige strømkriser fører til en uholdbar situasjon for mange. Varmepumper er en energieffektiv og økonomisk oppvarmingskilde som gir 2-3 ganger så mye varme i forhold til strømmen den bruker. De kan dermed frigjøre verdifull elektrisk energi. Likevel kan den høye investeringskostnaden gjøre det vanskelig for mange å bytte til varmepumpe.

Ettersom varmepumper kan frigjøre elektrisitet under perioder med strømmangel, så er det svært uheldig at ikke flere kan bytte til varmepumpe. Tidligere har Enova gitt støtte til varmepumpe, men også dette tilskuddet er svært begrenset i dag. Dette ønsker vi å gjøre noe med.

Bilde
Bilde

Varmepumper er viktige for strømpolitikken

Vi mener at varmepumper er viktige for å kutte både energiforbruk og redusere strømkostnadene. Jo større strømmangel, desto dyrere blir strømregningen. Det er viktig å gjøre det mulig for flere å bytte til varmepumpe, og da må vi tilrettelegge for at flere har råd til å gjøre nettopp dette. Ved å satse på fornybare kilder og energieffektive oppvarmingsmetoder, kan man kutte strømkostnader og spare energi – uten at enkeltpersoner må fryse om vinteren. Oppvarmingskilder som drives av fornybare energikilder gir betydelige fordeler til samfunnet:

  • Redusert energiforbruk i perioder med høye strømpriser
  • Reduserte strømregninger uten å måtte fryse

Våre mål og ønsker

Varmepumpeportalen er bevisst på sitt ansvar både for samfunnet og for miljøet. Vi ønsker å hjelpe folk flest med å redusere energiforbruk, samtidig som de kan øke komforten i hjemmet.

Bilde

Fornybar energi

Varmepumper utvinner varme fra luft, vann eller væske, samtidig som de bruker minimalt med strøm. Dersom du bruker strøm fra norsk vannkraft og andre grønne strømkilder, kan du varme opp boligen ved å kun bruke fornybar energi.

Bilde

Redusert energiforbruk

Stadige strømkriser presser elektrisitet opp i tidvis uholdbare priser. Vi mener at alle i Norge burde ha tilgang til billig strøm, og energieffektive oppvarmingskilder kan bidra til å frigjøre verdifull elektrisk energi. Du skal ikke måtte fryse for å holde strømkostnadene lave.

Bilde

Enklere å velge miljøvennlig

Selv om vi mener at varmepumper er en god løsning for både lommeboken og miljøet, så vet vi at investeringen kan være for høy for mange. Vi ønsker å gjøre det enklere og billigere å kjøpe varmepumpe gjennom våre anbudstjenester.