Bærekraft

Varmepumper er en bærekraftig oppvarmingskilde som er bra for både klimaet på planeten vår og inneklimaet ditt. Ikke bare kan varmepumper redusere klimagassutslipp, men man kan også kutte energiforbruk betydelig. Ikke minst, så kan varmepumper rense inneluften i boligen din – noe som stadig blir viktigere grunnet luftforurensning fra trafikk og vedfyring. 

Varmepumpeportalen har som mål å bidra til et mer miljøvennlig Norge ved å gjøre det enklere og billigere for folk flest å velge miljøvennlig. Varmepumper er et bærekraftig alternativ som kan erstatte olje og gass. De er også mer energieffektive enn andre elektriske oppvarmingskilder, noe som bidrar til redusert energiforbruk.

Bilde

Bytt til miljøvennlig oppvarming

Ettersom varmepumper er svært energieffektive, vil du kunne tjene inn igjen investeringen på sikt – men investeringskostnaden kan likevel være høy for mange. Det ønsker vi å gjøre noe med via våre anbudstjenester for varmepumpe. Vi mener at varmepumper er viktig for en bærekraftig fremtid. Jo flere som får mulighet til å bytte til miljøvennlig oppvarming, desto bedre er det for miljøet.

Bilde

Fornybar energi

Du kan spare så mye som 30-80 % av strømforbruk til oppvarming av bolig og varmtvann. I tillegg kan varmepumper driftes med fornybar energi, noe som kan gi et betydelig kutt i klimagassutslipp.

Bilde

Bra for innemiljøet

Økt luftforurensning fra trafikk og vedfyring bidrar til sykdom og plager. Ikke bare kan varmepumper redusere vedfyring, men den kan også bidra til renere inneklima og luftrensing innendørs.

Bilde

Frigjør verdifull elektrisitet

Ettersom varmepumper er såpass energieffektive, så kan man frigjøre verdifull elektrisitet. Dette er spesielt nyttig under strømkriser. Denne strømmen kan blant annet brukes til å drifte miljøvennlige, elektriske kjøretøy.

Bilde

Overgang til fornybar energi

I dag finnes det mange ulike typer varmepumper som kan driftes av grønn, fornybar energi og bruker minimalt med elektrisitet. Avhengig av hvilken varmepumpe du velger, kan de utvinne varme fra luft eller solenergi som lagres under bakkenivå. Man kan gjøre dem enda mer miljøvennlig ved å kombinere varmepumper med fornybare energikilder.

  • Luft/luft varmepumper kan monteres i de aller fleste hjem
  • Luft/vann kan varme opp både tappevann og bolig
  • Væske/vann varmepumper passer for deg med svært høyt energiforbruk
  • Ventilasjonsvarmepumper utnytter varme fra ventilasjonsluft
  • Kombiner med solceller, solfanger og/eller vannbåren varme