Bilde

TUNGA RETT I MUNNEN: Både bergvarme og jordvarme bygger på å hente varme ut fra bakken, og selv om det er vesentlige forskjeller er det er lett å blande sammen begrepene.

Bergvarme eller jordvarme, hva bør du velge?

Sist oppdatert: 19. november 2023

Begrepene bergvarme og jordvarme brukes ofte om hverandre og det er enkelt å la seg forvirre av forskjellene. Begge bygger på å hente ut varme fra bakken, som kan benyttes til å varme opp boliger. Så hva er egentlig forskjellen?

Hovedforskjellen er at bergvarmepumper henter varme fra energibrønner under bakken, mens jordvarmepumper henter varme via nedgravde slanger i jorda. En bergvarmepumpe henter energien fra mer enn 80 meter under bakken, mens en jordvarmepumpe henter energi fra kun en meter under bakken. Hva som passer best for deg er derfor avhengig av størrelsen på tomten din og grunnmassen tomten din står på.

Vi hjelper deg å finne rett leverandør

Få tilbud fra 3 lokalkjente leverandører. Helt gratis og uforpliktende.

Hva er bergvarme?

Systemet til en bergvarmepumpe

Bergvarme er en stabil energikilde som kan dekke det meste av energi du trenger i hjemmet ditt. Når man kommer dypere ned enn 10 meter er temperaturen stabil hele året. Det er her Bergvarmepumpen henter lagret solenergi fra, ved bruk av et borehull i grunnfjellet.

Borehullene som også er kalt energibrønner, henter den fornybare energien gjennom væskefylte plastslanger som senkes ned i borehullet. Væsken pumpes da opp og inn til varmepumpen. Når væsken har avgitt varme vil den nedkjølte væsken sendes tilbake i bakken for å hente mer varme.

Dette er en utrolig smart måte å spare penger på oppvarming. En varmepumpe kutter strømbehovet ditt til oppvarming med hele 80 prosent. Derfor vil du på kort tid spare inn kostandene på grunn av billige strømregninger.

Både varmer og kjøler ned boligen din           

En bergvarmepumpe kan mer enn å bare varme opp huset ditt på kalde vinterdager. Den er også utrolig gunstig å ha på varmere dager da du får tilnærmet gratis nedkjøling.

Se for deg en sommerdag der temperaturen er utholdelig. Du har alle vinduer åpen til lufting, men til ingen nytte. Alternativet er da propellvifter som skal gi deg en kald og behagelig bris. Dette er noe som absolutt fungerer, men det gir et høyt strømforbruk, samtidig som slike vifter bråker noe forferdelig. I tillegg vil en propellvifte kun sirkulere luften, ikke faktisk kjøle ned luften i rommet.

Har du bergvarmepumpe trenger du ikke eksterne former for nedkjøling. Når det er behov for nedkjøling om sommeren er temperaturen i energibrønnen såpass lav at denne alene er nok til å kjøle ned boligen din. Det er da tilstrekkelig nok at væsken i bergvarmepumpen sirkuleres opp og ned for å utnytte den kjølige temperaturen i bakken. Bergvarmepumpen vil da bruke minst mulig energi for å kjøle ned boligen.

Fordeler med bergvarme

Det er flere fordeler med bergvarme men den største fordelen utvilsomt det store potensialet for å spare energi. Med en bergvarmepumpe kan du spare 60 til 80 prosent av hjemmets energiforbruk. Sammenlignet med andre energikilder som fjernvarme, bioenergi og fossilt olje bruker en bergvarmepumpe mye mindre energi. Her er noen av fordelene du får med bergvarme:

 • Sparer energi: Dette er fordi varmekilden har samme temperatur gjennom hele året.  
 • Lang levetid: En bergvarmepumpe holder i mange år. Installerer du en bergvarmepumpe har den en levetid på opptil 20 år. Energibrønnene derimot holder mye lengre. Disse kan holde i opptil 100 år.
 • Dekker store deler av varmebehovet i en bolig: Med en bergvarmepumpe vil hele hjemmet ditt få dekt varmebehovet. Både romvarme og tappevann vil få varmen sin fra varmepumpen.
 • Både oppvarming og nedkjøling: Med en bergvarmepumpe kan du få en behagelig temperatur hele året.
 • Lyddempet: Uavhengig om du trenger nedkjøling eller varme vil ikke pumpen avgi noe lyd. Det er derfor ingen risiko for at bergvarmepumpen skal forstyrre kveldsroen.
 • Miljøvennlig: En bergvarmepumpe er utrolig miljøvennlig. Det er fornybarenergi som brukes og den gir null utslipp.
 • Lave drift- og vedlikeholdskostnader: På grunn av lang levetid og en driftsikker maskin, er det utrolig lite arbeid som kreves med en bergvarmepumpe. Det skal mye til før de trenger vedlikehold.

Ulemper med bergvarme

Den største årsaken til at mange vegrer seg mot å kjøpe en bergvarmepumpe er at investeringskostnaden er veldig høy. Du må tross alt bore et hull mange hundre meter ned i bakken for å lage energibrønnen. Dette er naturligvis ikke en billig prosess, men har du pumpen i opptil 20 år er dette penger du har spart inn på et lavt energiforbruk.

Den andre ulempen er at du er avhengig av grunnforholdene på eiendommen din. Det er ikke alle eiendommer som er i stand til å ha bergvarme. Muligheten for bergvarmepumpe forutsetter fast fjell under deg for å kunne hente energi fra energibrønnene. For å kunne hente tilstrekkelig med varme fra energibrønner må brønnene graves veldig dypt. Det er ingen garantier for at din eiendomsgrunn kan håndtere slike nedgravinger.

Hva koster bergvarme?

Selve pumpen til bergvarmen koster fra 120.000 kr, men kostnader for utgraving, boring og installasjon kommer i tillegg. En totalkostnad ligger da på mellom 200.000 og 300.000 kr. 

Hva er jordvarme?

Systemet til en jordvarmepumpe

Jordvarme er solenergi som er lagret i jord eller myr. Denne energien hentes for å varme opp boligen din. Installering av jordvarme skjer ved å grave plastslanger en drøy meter ned i bakken, i motsetning til bergvarme som borer energibrønner flere hundre meter ned i bakken. Jordvarmen høstes via slangene som er fylt med frostvæske. Med andre ord transporteres varmen gjennom slangen til varmepumpen som sprer varmen ut i boligen.  

Skal du ha jordvarme er du avhengig av å grave litt. For å dekke energibehovet i en vanlig enebolig trenger du mellom 200 og 400 meter med plastslanger i bakken. Disse skal graves rundt 1 meter ned og de skal ha rikelig med plass mellom hverandre. Du trenger derfor en tomt på areal mellom 250 og 650 kvadratmeter.

Myrjord er den beste kilden til varme

Høy fuktighet er det mest optimale når du skal trekke ut jordvarme og derfor er myrjord den beste kilden til å varme hjemmet. For å få mest fuktighet i bakken er det viktig at du ikke dekker til bakken der plastslangene ligger.

Hvis du bygger huskestativ, uthus eller annet, vil det skygge til solen som trengs for å varme opp bakken igjen. Du burde derfor unngå skygger der slangene dine ligger. La solen komme til uten hindringer. 

Fordeler med jordvarme

Jordvarme vil som bergvarme redusere mye av hjemmets energiforbruk. Med jordvarme sparer du opptil 65 prosent av energiforbruket som brukes til oppvarming. Alt i alt har de mange av de samme fordelene og her er noen av dem.

 • Lavt energiforbruk
 • Miljøvennlig
 • Lang levetid
 • Dekker varmebehovet i en bolig
 • Lave drifts- og vedlikeholdskostnader
 • Enkel installering: Jobben for å installere jordvarmeanlegg er ganske enkel om du er praktisk anlagt. Du kan uten problemer grave ned plastslangene selv, men det er anbefalt å få en fagperson til å gjøre dette. Da vet du at installasjonen blir gjort riktig. 

Ulemper med jordvarme

Ulemper med jordvarme er at du trenger et stort uteareal du kan grave på. Du er også avhengig av riktig type jord eller grunn for å kunne få optimal oppvarming. I tillegg må du unngå skygger der plastslangene dine ligger, slik at solen har mulighet til å varme opp bakken. Har du høye trær som skygger for bakken ledningene ligger i, må du hugge ned disse for å la solen komme til.

En annen ulempe er at varmepumpen tar stor plass i hjemmet ditt. Pumpen står innendørs og tar like stor plass som et kjøleskap. Du må derfor forsikre deg om at du har nok plass.

Førstegangsprisen på varmepumpen er også ganske høy, men dette er penger du sparer inn ved billigere strømregninger.   

Hva koster jordvarme?

Prisen på plastslangene avhenger av hvor mange du trenger, men tar vi utgangspunkt i en vanlig enebolig ligger den på mellom 6.500 kr og 13.000 kr. Selve pumpen koster 120.000 kr og ofte mer. Med installasjon inkludert, ligger totalprisen på 170.000 til 250.000 kr. 

Vi hjelper deg å finne rett leverandør

Få tilbud fra 3 lokalkjente leverandører. Helt gratis og uforpliktende.

Hva er det rette valget for deg?

Som du ser får du mange av de samme fordelene og ulempene med bergvarme som du får med jordvarme. Så hva skal du velge og hva passer best for deg?

Kort oppsummert ser vi at:

 • Jordvarme koster mindre enn bergvarme ved førstegang installasjon.
 • Bergvarme har lavere energiforbruk enn jordvarme og vil derfor gi billigere strømregninger.
 • Bergvarme henter varme fra energibrønner. Disse ligger nedgravd mellom 80 til 300 meter ned i bakken.
 • Jordvarme henter varme fra plastledninger gravd opptil 1 meter ned i bakken.
 • Du trenger fast fjell i bakken dersom du skal ha bergvarme.
 • Du trenger en romslig tomt på mellom 250 og 600 kvadratmeter dersom du skal ha jordvarme.
 • Du kan ikke ha trær, uthus eller lignende som skygger for bakken med jordvarme.
 • Både jordvarme og bergvarme er mer energieffektivt og miljøvennlig enn andre energi- og varmekilder.

Men hva du skal velge avhenger av bygningens energibehov, eksisterende oppvarmingssystemer og grunnforholdene hjemmet ditt ligger på.

Send inn forespørsel via varmepumpeportalen, så får du en enkel gjennomgang om hva som passer best til din bolig.

Få svar på ofte stilte spørsmål om hva som bør velges mellom bergvarme og jordvarme

Meldingsboble
Hva er forskjellen mellom bergvarme og jordvarme?

Forskjellen mellom bergvarme og jordvarme ligger i energikilden og måten varme hentes opp fra bakken. Bergvarme bruker varmeenergi fra dypere berggrunn ved hjelp av borehull, mens jordvarme utnytter solenergi som er lagret i jordsmonnet nærmere overflaten gjennom horisontale kollektorer.

Meldingsboble
Hvordan velger man mellom bergvarme og jordvarme?

Valget mellom bergvarme og jordvarme avhenger av lokale forhold som tilgjengelig grunnareal, jord- og bergforhold, samt boligens energibehov. Bergvarme er ofte mer effektivt og krever mindre areal, men er dyrere å installere. Jordvarme er rimeligere, men krever større areal og kan være mindre effektivt i vintermånedene.

Meldingsboble
Hvilken varmepumpe har lavest driftskostnader, bergvarme eller jordvarme?

Bergvarme har generelt lavere driftskostnader enn jordvarme, ettersom bergvarme er mer energieffektiv og mindre påvirket av utetemperaturen. Imidlertid kan jordvarme fortsatt være en kostnadseffektiv løsning, spesielt hvis man har tilstrekkelig areal og gode jordforhold.

Meldingsboble
Hvor lang tid tar det før investeringen i en bergvarmepumpe eller jordvarmepumpe er tjent inn?

Tiden det tar å tjene inn investeringen i en bergvarmepumpe eller jordvarmepumpe varierer avhengig av flere faktorer, som energibehov, energipriser, støtteordninger og besparelser på energikostnadene. Generelt vil bergvarme ha en lengre tilbakebetalingstid grunnet høyere investeringskostnader, men den høyere energieffektiviteten kan resultere i større besparelser over tid.