Varmepumpe med 2 innedeler: En komplett guide

Sist oppdatert: 28. Jul, 2022

  Oppvarming av husstanden er helt essensielt i et land som Norge. Siden det blir såpass kaldt her om vinteren, så er nordmenn nødt til å investere store summer i oppvarmingen. Mange søker derfor rimeligere og mer energieffektive alternativer. Nettopp her har varmepumpen seilet opp som en god kandidat for de aller fleste nordmenn de siste årene.

  Varmepumpene bruker nemlig ofte bare en brøkdel av det andre oppvarmingsmetoder gjør for oppvarming av husstanden. Dette er sånn sett et attraktivt alternativ, men det er ikke alle boliger der en varmepumpe gjør nok jobb med 1 innedel. Da må en investere i varmepumpe med 2 innedeler, eller multisplitt som en kaller det på fagspråket.

  En kan forøvrig også få en varmepumpe med mer enn 2 innedeler, men det er kun i veldig få situasjoner nødvendig for private hjem. Grunnlaget for å kjøpe en varmepumpe med multisplitt er forøvrig å kunne varme opp større hjem, der en enkelt varmepumpe ikke har nok rekkevidde, uansett hvor i huset den plasseres.

  De fleste varmepumper i dag selges derimot med 1 utedel og 1 innedel. Dermed er informasjon rundt pris, installasjon, og lønnsomhet knyttet opp mot varmepumpe med 2 innedeler noe sparsommelig delt, selv fra leverandørenes side. I denne artikkelen skal vi derfor gå gjennom alt du trenger å vite om varmepumpe med 2 innedeler.

  Tilbud på varmepumpe med 2 innedeler

  På vår side kan du gratis og uforpliktende motta et tilbud på varmepumpe med 2 innedeler. Det tar deg kun rundt minuttet å fylle ut skjemaet. Her får du blant annet spørsmål om boareal, antall beboere, og hvilken type varmepumpe du leter etter. Tilbudet blir deretter sendt over e-post innen kort tid.

  Merk at tilbudet er veldig praktisk, da det gir deg en rask oversikt over alternativer. Det er dessuten helt gratis og uforpliktende, slik at du selv velger om du vil benytte deg av en av alternativene eller ei. Skjemaet kan forøvrig også avdekke ved ditt boareal og antall beboere om varmepumpe med 2 innedeler er anbefalt.

  Hva er en varmepumpe med 2 innedeler?

  En varmepumpe er en innretning som varmer opp ditt hus. Dette er for de fleste husstander gjennom varm luft, som pumpes inn i hjemmet, men kan også komme gjennom varmt vann til radiatorer for eksempel. Teknologien bak er uansett veldig lik. Her er det altså 1 utedel og 1 innedel som jobber sammen.

  Utedelen vil ved for eksempel en luft til luft varmepumpe konvertere energien som er i lufta utendørs, selv ved minusgrader. Det er fordi det befinner seg et kjøleelement inne i varmepumpens utedel som holder en lavere temperatur enn utendørs luft. Dermed gjør lufta utendørs at kjøleelement omdannes fra væske til gass.

  En typisk luft til luft varmepumpe.

  I denne prosessen utrettes det energi, og denne energien pumpes altså ut i form av varme i hjemmet eller føres som varmtvann gjennom vannbåren varme. Ved en luft til luft varmepumpe med 2 innedeler føres ganske enkelt varmen ut til 2 innedeler fremfor bare 1 innedel.

  Her er gjerne utedelen større eller med høyere effekt, slik at nok energi blir omdannet for å drifte begge innedelene. Det er uansett den samme teknologien som er bak løsningen med 1 utedel og 1 innedel, men med mer kraft. Dette er først og fremst for å kunne dekke det behovet en større bolig har for oppvarming.

  Er det praktisk med 2 innedeler?

  Det mest vanlige alternativet er å benytte seg av en luft til luft varmepumpe med 1 utedel og 1 innedel. Dette er også mer eller mindre det rimeligste alternativet en kan benytte. Dessuten velger mange som har vannbåren varme å installere en luft til vann varmepumpe for å benytte seg av både oppvarming av hjemmet og vannet, da til springen og dusj.

  De med større boliger, som nevnt tidligere, kan også velge å benytte seg av varmepumpe med 2 innedeler. Dette er et valg en må gjøre fordi 1 innedel simpelthen ikke klarer å holde hele boligen varm nok. Har en for eksempel 3 etasjer med et par hundre kvadratmeter hver, så vil 1 innedel slite med å holde hele denne boligen varm.

  Da er det praktisk å bare installere 1 ekstra innedel fremfor å finne frem til andre metoder for oppvarming i andre etasjer. Mange velger en innedel i første etasje og en annen i andre etasje, mens de lar kjelleren være oppvarmet av andre alternativer. En kan derimot også installere varmepumpe med 3 innedeler om ønskelig.

  Varmepumpe med 2 eller flere innedeler, eller multisplitt som det kalles på fagspråket, er praktisk og gjør oppvarmingen av ekstra store boliger til en lek. Det er for eksempel praktisk at en ikke trenger å finne andre alternativer for oppvarming av flere etasjer, og en kan ty til en enkelt utedel hele veien, så sant denne har høy nok effektfaktor.

  Hvor mye koster en varmepumpe?

  Kostnaden av en varmepumpe kommer an på hvilken type varmepumpe en velger. En helt vanlig og god luft til luft varmepumpe koster mellom 20,000 kr og 30,000 kr til vanlig. Til motsetning kan en bergvarmepumpe komme på over 100,000 kr, og det er uten installasjon. Prisforskjellene er dermed ganske så store mellom de forskjellige typene.

  Prisforskjellene mellom varmepumpe med 1 innedel og varmepumpe med 2 innedeler er derimot ikke veldig stor. Faktisk kan du få mange varmepumper med multisplitt til mellom 20,000 kr og 30,000 kr også. Skal du oppgradere til en god varmepumpe, så trenger du ikke betale litt mer enn 30,000 kr.

  Skal du derimot ha en gulvmodell varmepumpe med 2 innedeler, så er du nødt til å betale nærmere 40,000 kr. Det er med andre ord noe dyrere med 2 innedeler, men prisen er på langt nær skremmende. Grunnlaget for at 1 ekstra innedel ikke koster stort mer er simpelthen at utedelen bærer mesteparten av verdien.

  Det er i utedelen til en varmepumpe at maskineriet befinner seg, og det er her energien for oppvarmingen utvinnes. Innedelen er også viktig selvfølgelig, men her blåses det mer eller mindre bare luft ut i et rom. Derfor bærer ikke denne delen like mye verdi. Men det er praktisk når du ønsker å varme opp en større bolig.

  Installasjon og vedlikehold med 2 innedeler

  De færreste varmepumper som selges markedsføres med montering i prisen. Det kan føles litt kjedelig å få denne kostnaden på toppen etterpå, men alle situasjoner er tross alt forskjellige i henhold til installasjonen. Vanligvis sier en at en installasjon faller på rundt 5,000 kr av en luft til luft varmepumpe, men det er ikke garantert selvfølgelig.

  Hva gjelder en varmepumpe med 2 innedeler, så vil kostnadene for montering gå noe opp siden det er 2 deler som skal henges opp eller festes til veggen. Vanligvis anslås en kostnad på rundt 8,000 kr for installering av varmepumpe med 2 innedeler. Differansen fra kostnaden av å kun installere en enkelt innedel er fornuftig i henhold til hva en kan forvente.

  Ikke bare må du huske på installasjonen, men det er også viktig å inkludere service og vedlikehold når du skal kjøpe en varmepumpe. Mange velger i dag å kjøpe et varmepumpehus til rundt 2,000 kr som beskytter utedelen fra frost, snø, løv, og annen natur, slik at den holder seg lengre.

  Du bør derimot også investere i at en tekniker ser på varmepumpen med jevne mellomrom. Dette er en kostnad de færreste hverken tar seg tid eller råd til, men det er såpass rimelig og kan gi din varmepumpe noen ekstra år å leve, så det er definitivt verdt det for folk flest.

  Kan jeg installere varmepumpe selv?

  En profesjonell montør må montere varmepumpen.

  De fleste har et ønske om å redusere kostnadene så mye som overhodet mulig, spesielt dersom en kan legge inn en innsats på egenhånd. Den kanskje mest naturlige måten å gjøre dette på er å montere og installere ting selv. Det finnes derimot mange felt der dette ikke er lov og kan få konsekvenser.

  Installasjon av varmepumpe er et slikt felt, og her har Norge faktisk hatt et forbud mot egeninstallasjon siden 2013. Forbudet bunner i at en trenger teknisk kompetanse for å montere en varmepumpe riktig. Gjør en bare en liten feil dessuten, så kan varmepumpe bli ødelagt. Enda verre er det selvfølgelig om huset begynner å brenne og du mister rett til forsikring.

  Det er altså ikke på noen måte anbefalt å installere varmepumpen selv. Dessuten er faktum at en installasjon av varmepumpe med 2 innedeler også øker risikoen for å gjøre feil. Kanskje klarer du å installere den ene innedelen riktig, men dersom den andre er feilinstallert, så kan du ende opp med store tap.

  Forøvrig er det uansett anbefalt å velge samme leverandør for kjøp av varmepumpe og montering av denne. Det er fordi at dersom feil skulle oppstå, så vil det ikke være noen diskusjon om hvem som skal dekke reklamasjonsretten, da du enkelt kan henvise til at samme leverandør var involvert i hele prosessen, og ikke to forskjellige parter.

  Er varmepumpe med 2 innedeler lønnsomt?

  Varmepumpene trekkes frem som noen av de mest lønnsomme løsningene som finnes der ute i henhold til strømforbruk. Flere husstander tjener inn kostnadene av sin luft til luft varmepumpe innen 3-6 år. Med tanke på at varmepumpene lever i snitt rundt 15 år, så har en da mange år med ren sparing foran seg.

  Det er derimot et naturlig spørsmål om varmepumpe med 2 innedeler er like lønnsomt. Svaret er kort og godt ja, fordi du tross alt uansett ville måtte varme opp de andre delene av huset der en varmepumpe med kun 1 innedel ikke ville varmet opp. Store hus vil uansett oppvarming være dyre å holde varme, men en varmepumpe med 2 innedeler er fortsatt lønnsomt.

  En luft til luft varmepumpe tilskrives gjerne egenskapen til å spare rundt 25% av ditt strømforbruk, med forbehold om at du beholder samme forbruk til oppvarming som tidligere. For å regne ut akkurat hvor mye du faktisk sparer på bruk av varmepumpene dine, så er regnestykket enkelt.

  Du bør se på dine strømregninger for de siste månedene og regne ut et snitt. Del totalen av regningene på antall måneder. Deretter kutter du ut en fjerdedel av snittsummen. Det er dette du sparer i snitt per måned. Sist men ikke minst, del kostnaden av varmepumpen på hva du sparer hver måned, så ser du hvor lang tid det tar å innhente kostnaden.

  Viktige faktorer ved valg av varmepumpe

  Hvorvidt du skal velge en varmepumpe med 1 eller flere innedeler er bare ett av mange valg. Hvilken merkevare, størrelse, effektfaktor, type varmepumpe, støynivå, og mange flere faktorer er viktige å vurdere. Den kanskje viktigste faktoren for deg som skal ha varmepumpe med 2 innedeler er at utedelen er stor nok og yter godt nok.

  Effektfaktoren sier noe om hvor godt utedelen klarer å utvinne energi. Med andre sier dette noe om hvor mye strøm den bruker for å utvinne den varmen som pumpes inn i ditt hjem. Her er det naturligvis gunstig med høy effektfaktor, spesielt dersom utedelen skal gi varme til 2 innedeler.

  Glem heller ikke støynivået. For utedelen er dette naturligvis høyest, og det er lurt å montere denne enten utenfor bad eller bonusrom. Jo lengre unna soverom og stue, jo bedre er det. Sørg også for å se hva støynivået er på dine innedeler, selv om dette vanligvis ikke er til sjenering for noen.

  Finn varmepumpe med 2 innedeler i dag

  Varmepumpene når nye rekorder hvert eneste år. Dette er den mest populære oppvarmingsløsningen i Norge i dag, og det handler blant annet om det økonomiske og det miljøvennlige bak. Med tanke på at nordmenn har et såpass røft klima, så trenger vi gode løsninger for oppvarming. Det gjelder selvfølgelig også større boliger.

  Her holder det ikke alltid med en varmepumpe med kun 1 innedel, og derfor investerer flere og flere i varmepumpe med 2 innedeler. Løsningen er mer eller mindre akkurat den samme, men med en ekstra innedel. Søker du en luft til luft varmepumpe til en større bolig, så er 2 innedeler en lønnsom og effektiv løsning for å holde en jevn varme i hele hjemmet.